Avalike dokumendiregistrite kasutamise juhend

 

Töötukassa avalik dokumendiregister võimaldab Teil tutvuda dokumentide meta-andmetega ja avalike dokumentide sisuga (tutvu kasutusjuhendiga siin).

Dokumendiregistris on tagatud juurdepääs dokumentide (sissetulev/väljaminev kiri, lepingud) registriandmetele ja juurdepääsupiiranguta elektroonilistele dokumentidele.

Dokumendid on avalikud või juurdepääsupiiranguga (märkega asutusesiseseks kasutamiseks või AK). Dokumentidele, mis sisaldavad asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, on kehtestatud juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel või soovitud dokumendiga tutvumiseks palume esitada teabenõue.