Dokumendiregister alates 2010

Dokumendiregistris alates 2010 on avalikustatud dokumentide registriandmed ja elektroonilised juurdepääsupiiranguta dokumendid, millega saab tutvuda otsingu kaudu.

Ületekstiotsingu väljal („Otsi kõigist andmetest“) saab dokumenti leida registriandmete alusel, sisestades otsinguväljale vastava märksõna (nt saatja nimi, saabumise kuupäev jms). Otsingut kasutades avatakse dokumentide nimekiri otsinguväljale sisestatud andmete alusel.

Nimekiri on järjestatud dokumentide registreerimise kuupäevade alusel – uuemad dokumendid eespool. Dokumendi andmetel klõpsates avaneb dokumendi andmete detailsem vaade 

 • Liik -  dokumendi liik
 • Kellelt –  kellelt dokument saadud. Eraisiku nimi kuvatakse initsiaalidena.
 • Saatja kuupäev– dokumendi kuupäev
 • Seosviit– teise osapoole registreerimisnumber
 • Kellele – kellele dokument väljastatud. Eraisiku nimi kuvatakse initsiaalidena.
 • Registreerimise kuupäev: registreerimise kuupäev  dokumendiregistris
 • Viit –  dokumendi registreerimisnumber dokumendiregistris. Samas küsimuses peetud kirjavahetus on omavahel seotud ja registreeritud sama registreerimisnumbri alla (vastavad seosed kuvatakse ekraanile dokumendi andmete vaates).
 • Tähtaeg - asja lahendamise tähtaeg (tähtaega ei kuvata kui dokument ei eelda lahendamist või vastamist)
 • Vastamise kuupäev - dokumendi väljastamise kuupäev 
 • Läbivaataja – vastuse koostamise või lahendamise korraldamise eest vastutava töötaja nimi
 • Osakond  – vastuse koostamise või lahendamise korraldamise eest vastutav struktuuriüksus
 • Saatmisviis – mil viisil dokument saabus või väljastati.
 • Juurdepääs – avalik või asutusesiseseks kasutamiseks (AK). AK tähistab juurdepääsupiiranguga dokumente. Juurdepääsupiirangu korral on näidatud piirangu algus

 

Avalike elektrooniliste dokumentide registriandmetele on lisatud fail, millel klõpsates saab dokumendiga tutvuda.